Skip to content
kringloopwinkels - dagbesteding - ambulante zorg - appartementen

Klachtenafhandeling

Tijdens het intakegesprek brengt Zorgvoorziening de Samenwerking de cliënt op de hoogte van het klachtenreglement. 
Ook ontvangt de cliënt een flyer over de externe klachtenregeling (instantie Klachtenportaal Zorg), waarin beschreven wordt hoe een externe klachtenprocedure te werk gaat.
 

Wanneer de cliënt een klacht heeft, dan kan hij/zij dat bespreken met zijn vaste begeleider. De klachten worden bemiddeld door de cliënt, eventueel door familie/begeleider en met begeleiders van Zorgvoorziening de Samenwerking.

Vertrouwenspersoon
Wanneer deze bemiddeling niet volstaat, kan de cliënt beroep doen op de onafhankelijke vertrouwenspersoon die bij de zorgvoorziening is aangesteld. Deze vertrouwenspersoon bekijkt de klacht en bemiddelt tussen de cliënt en de zorgvoorziening. De cliënt kan zelf een klacht indienen of iemand machtigen om dit namens hem/haar te doen.
Een klacht kan ook worden ingediend met behulp van het klachtenformulier.
Dit formulier is op te vragen bij Zorgvoorziening de Samenwerking. Ook ouders/begeleiders van de cliënt kunnen een klacht indienen.

• Een klacht is een uiting van ontevredenheid over de dienstverlening van Zorgvoorziening de Samenwerking. Een klacht kan zowel schriftelijk als mondeling bij de vertrouwenspersoon of bij de Zorgvoorziening worden ingediend. De klacht kan zowel te maken hebben met het gedrag van onze medewerkers, als met derden die in opdracht van deze organisatie cliënten begeleiden.

• De klacht wordt door onze zorgvoorziening eerst intern beoordeeld door de directeur, de heer J.R Lubbers. Als de uitkomst niet naar tevredenheid van de klager is, kan de klacht worden overgedragen aan de vertrouwenspersoon.

De Samenwerking

In de pers

Meer lezen? Check wat er de afgelopen jaren in ‘de krant’ heeft gestaan, of op televisie was.

Woensdag 27 januari 2021
Artikel De Toren
Artikel op de voorpagina van De Toren Hardenberg over de overname van het pand Circus.
Woensdag 27 januari 2021