Skip to content
aanvragen beleiding: indicatie nodig

Aanvragen begeleiding

Als jij de keuze hebt gemaakt om van onze dagbesteding of ambulante begeleiding gebruik te willen maken, dan heb jij hiervoor een geldige indicatie nodig. De WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) van de gemeente waar je woont bepaalt of jij deze indicatie krijgt. Eventueel kunnen wij jou hierbij ondersteunen.

Zodra de indicatie is afgegeven kan Zorgvoorziening de Samenwerking starten met het verlenen van de juiste zorg. De indicatie kan bij Zorgvoorziening de Samenwerking op meerdere manieren worden afgegeven:

  • ZIN (Zorg in Natura)  gecontracteerd met gemeente Hardenberg en Ommen;
  • WLZ (Wet Langdurige Zorg)
  • PGB (Persoonsgebonden Budget).

Wij hanteren de tarieven die de gemeente, waar jij woont, stelt.

Gemeente Hardenberg

Wij als Zorgvoorziening de Samenwerking zijn gecontracteerd door de gemeente Hardenberg en Ommen als zorgaanbieder in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.